Kiválasztás Mind Nincs
Galanta  Galanta  Galanta 8938  Galanta 8939 
Galanta Esterhazy neogotikus1  Galanta Esterhazy neogotikus2  Galanta Eszterhazy  Galanta Neogotikus 
Galanta Reneszansz  Galgoc  Garamszeg2  Garamszeg Evangelikus 
Garamszeg Fatemplom  Garamszeg Hronsek  Garamszentkereszt  Gimes 
Gimes0  Gimes2  Jablanc  Kico 
Kismagyar  Kistapolcsany-Topolcianky  Kistapolcsany  Kistapolcsany 8945 
Kisvezekeny Botka  Lakacs Alsokorompai-Dolna Krupa  Magyarbel1  Magyarbel2 
Malacka  Malonya-Ambrozy kastely  Malonya Arboretum-sk8  Nyitragerencser(Also-Malata) Ocskay 
NyitragerencserOcskay  Nyitrakoros  Nyitrasarfo1  Nyitrasarfo2 
Nyitraujlak  Oroszvar 8956  Oroszvar 8957  Postyen-Balneologicke muzeum 
Postyen furdo  Pozsony CSAKY Kolostora  Somolanyi-Smolenickyzamok  Szenicei-Senica 
Szenice 8955  Szentgyorgy  Szomolany1  Szomolany2 
Szomolany3  Szomolany legi  SztAntal 8983  SztAntal 8984 
Tajnasari  Tavarnok CountryClub  Tavarnok Tovarniky  Totmegyer 
Urmenyi-Mojmirovce  Virt  Vorosko-Cervenykamen hrad  vorosko-vara-nagy 
Zavar